• info@indianlightfoundation.org
  • +31647031921

Empowerment kansarme vrouwen

Empowerment kansarme vrouwen

Versterken van kansarme vrouwen in Supaul, India

In Supaul, in de door overstromingen getroffen Indiase deelstaat Bihar, is Indian Light Foundation een nieuw project gestart voor kansarme vrouwen. Samen met onze lokale partner Gyan Seva Bharti Sanstha willen we een groep vrouwen helpen om te ontsnappen aan de armoede en beter in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Met het opzetten van winkeltjes aan huis en een opleiding kleding maken, zijn de eerste activiteiten al begonnen. Later volgt nog een geitenproject en enkele financiële trainingen voor de vrouwen. Het zijn kleine stappen, die voor deze vrouwen van grote betekenis zijn, omdat zij het zonder hulp van buitenaf nauwelijks kunnen redden.

 

Overstromingen zorgen voor ellende

Bihar is een van de meest door overstromingen getroffen staten in India. Tijdens en na de jaarlijkse moesson komt een groot deel van de mensen in een ellendige situatie terecht: de landbouwproductie komt in gevaar, mensen worden ziek door hygiëneproblemen en ze ervaren veel sociale problemen. Wij richten ons in dit project speciaal op een groep kansarme vrouwen in een gebied dat grenst aan Nepal.

 


IMG_0048
IMG_0091

 

 

Deze vrouwen hebben uw hulp nodig!

De meeste vrouwen die deelnemen aan dit project hebben drie of vier kinderen en zorgen daarnaast voor hun ouders en schoonouders. Sommigen werken een paar maanden per jaar als arbeider in de steenovens. Daarmee verdienen ze omgerekend ca. 2 euro per dag, nauwelijks genoeg om een gezin van te onderhouden. Als ze ziek worden en medische hulp of medicijnen nodig hebben, moeten ze vaak geld lenen van geldschieters tegen een hoge rente. Veel vrouwen hebben bloedarmoede en hun kinderen zijn ondervoed, omdat er geen geld is voor voldoende en voedingsrijk eten. De vrouwen die Indian Light Foundation wil steunen, zijn tussen de 30 en 60 jaar en de helft van hen kan niet lezen en schrijven.  

 

Uit de armoede met een eigen winkeltje

Onlangs bezocht ILF-voorzitter Anita Sewsahai de vrouwen in het project. “We zijn begonnen met het opzetten van winkeltjes aan huis voor 16 vrouwen. Met heel eenvoudige middelen zoals bamboe stokken bouwen we een winkeltje waarin de vrouwen onder meer groenten en fruit of sieraden en make-up gaan verkopen. Om goed te kunnen starten krijgen ze van ons de voorraad voor hun winkel. Dat is een gift van onze donateurs, waardoor de vrouwen geen lening hoeven af te sluiten en ze al snel wat extra inkomsten voor hun gezin kunnen verdienen.

 

 

IMG_0062
PHOTO-2022-10-19-06-21-17

Kleding maken in het trainingscentrum

Behalve met de winkeltjes is er ook een start gemaakt met een trainingscentrum voor vrouwen, waar ze leren om kleding te maken en te repareren en waar ze ook andere handwerkcursussen kunnen volgen. Anita vertelt: “Het centrum is bijna klaar, er worden straks 40 vrouwen opgeleid. Tijdens ons bezoek hebben we al drie naaimachines kunnen bezorgen en ook extra materialen zoals scharen, garen en patronen om kleding te maken. De vrouwen krijgen hier eerst les en begeleiding en later krijgen ze ook hulp bij de aanschaf van hun eigen naaimachine.”

 

Toekomstplan: geiten houden

De volgende stap, waar we uw steun voor vragen, is het opzetten van een geitenhouderij voor een groep van twintig vrouwen. Er is rondom de dorpen veel gemeenschappelijke grond waar de geiten mogen grazen en met de verkoop van de jonge geitjes kunnen de vrouwen ook weer wat bijverdienen. Het geeft de vrouwen veel zelfvertrouwen om iets aan hun situatie te kunnen verbeteren, de vrouwen werken graag samen en ze hebben steun aan elkaar als het eens tegenzit.

 

Indian Light Foundation heeft al eerder een succesvol geitenproject gesteund voor Dalitvrouwen in Amalapuram in Oost India. Met die ervaring hopen we ook in Supaul te kunnen starten. 

 

Onze partner

De organisatie Gyan Seva Bharti Sanstha (GSBS) staat voor sociaal-economische empowerment van met name arme vrouwen. Dat doen ze door de vrouwen te betrekken bij activiteiten waarmee ze de kwaliteit van leven en werk kunnen verbeteren. Kansarme vrouwen krijgen daardoor een stem en ze leren voor zichzelf op te komen en durven beslissingen te nemen. De aanpak van GSBS sluit volledig aan bij de doelstellingen van Indian Light Foundation.

 

Met uw donatie kunnen we de vrouwen in Supaul, Bihar verder helpen met materialen, voorraad voor hun winkeltjes en met een training en begeleiding door lokale partners. Helpt u mee? Uw bijdrage is meer dan welkom!

PHOTO-2022-10-19-06-21-21
IMG_0040

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *