Stichting Indian Light Foundation heeft als doel het bevorderen van de leefomstandigheden van minder daadkrachtige (vooral alleenstaande) vrouwen en kinderen (wezen) in India en Suriname.

 Wij verwezenlijken de doelstellingen door:

·        Het initiëren, ondersteunen en uitvoeren van sociale-, culturele-, maatschappelijke activiteiten en educatie op gemeenschappelijke basis;

·        Het samenwerken met nationale- en internationale organisaties die de belangen van de doelgroep kunnen ondersteunen en bevorderen;

·        Het verzorgen van recreatieve- en ontspanningsactiviteiten, die betrekking hebben op het welzijn en de ontwikkeling van de jeugd op sociaal-maatschappelijk en pedagogisch vlak.