unlimited

Multifunctioneel centrum

In 2020 zijn er plannen gemaakt voor het realiseren van een multifunctioneel centrum in Wageningen, waarvoor de financiering voor een groot deel rond is. Het centrum heeft als doel om vooral de arme/kwetsbare vrouwen zelfredzaam en economisch weerbaarder te maken door bijvoorbeeld hen te stimuleren om zelfgemaakte produkten te verkopen. Uit deze verkoop kunnen zij zorgen voor extra inkomen. Verder kunnen de vrouwen in het centrum elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen, empowerment trainingen organiseren, elkaar met raad en daad bijstaan en altijd voor hulp en advies het centrum kunnen bezoeken.
De bouwplannen liggen sinds medio 2020 klaar. Als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben wij de bouw van het centrum tot op heden niet kunnen realiseren. Ook door de grote wateroverlast lag het perceel drie maanden onderwater. Er moeten daarom andere maatregelen worden genomen, zoals het perceel eerst laten ophogen. Nu zijn er hierdoor diverse ideeen ontstaan, die wij nog in overweging zullen nemen. Wij hopen in 2022 u meer te kunnen vertellen over de voortgang. Blijft u dus ons volgen.

U kunt uw bijdrage voor de projecten overmaken naar rekeningnummer NL36INGB0004171536 t.n.v. Stichting ILF o.v.v. uw naam en de naam van het project waar u voor wilt doneren. Stichting Indian Light Foundation is door de Belastingdienst aanwezen als ANBI. Als u een donatie wilt doen aan Stichting Indian Light Foudation dan kunt u uw donatie van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de geldende regels van de Belastingdienst.

Select Payment Method
Personal Info

U kunt uw bijdrage voor de projecten overmaken naar rekeningnummer NL36INGB0004171536 t.n.v. Stichting ILF o.v.v. uw naam en de naam van het project waar u voor wilt doneren. Stichting Indian Light Foundation is door de Belastingdienst aanwezen als ANBI. Als u een donatie wilt doen aan Stichting Indian Light Foudation dan kunt u uw donatie van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de geldende regels van de Belastingdienst.

 

Vondelpark 20
1567 HC
Assendelft
Nederland

[email protected]
Mobile: +31 647 03 19 21

Your tax-deductible donation is greatly appreciated!

Donation Total: €100,00