unlimited

Multifunctioneel centrum

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

In 2020 zijn er plannen gemaakt voor het realiseren van een multifunctioneel centrum in Wageningen, Suriname, waarvoor de financiering voor een groot deel rond is. Het centrum heeft als doel om arme, kwetsbare vrouwen zelfredzaam en economisch weerbaarder te maken. We stimuleren hen om zelfgemaakte producten te verkopen, waarmee ze voor extra inkomen kunnen zorgen. De vrouwen ontmoeten elkaar in het centrum, wisselen ervaringen uit, organiseren empowerment trainingen en staan elkaar met raad en daad bij. Ze kunnen altijd in het centrum terecht voor hulp en advies.

Als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben wij de bouwplannen van het centrum nog niet kunnen realiseren. De grote wateroverlast in het gebied zorgde voor extra vertraging. Momenteel onderzoeken wij een andere, flexibele oplossing om het vrouwencentrum tóch te kunnen laten starten: geen nieuwbouw, maar bestaande units die we kunnen opknappen en inrichten voor de vrouwen. Wij hopen u in 2022 meer te kunnen vertellen over de voortgang. Blijft u ons dus volgen.

 

Personal Info

U kunt uw bijdrage voor de projecten overmaken naar rekeningnummer NL36 INGB 0004171536 t.n.v. Stichting ILF o.v.v. uw naam en de naam van het project waar u voor wilt doneren.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Stichting Indian Light Foundation is door de Belastingdienst aanwezen als ANBI. Een gift aan een ANBI mag u onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting.

www.indianlightfoundation.org/anbi-status

Vondelpark 20
1567 HC
Assendelft
Nederland

[email protected]
Mobile: +31 647 03 19 21

You can transfer your contribution for the projects to account number NL36 INGB 0004171536 in the name of Stichting ILF , with your name and the name of the project you want to donate for. Your tax-deductible donation is greatly appreciated!

Donation Total: €100,00