Geitenhouderij / Goatery Project

Geitenhouderij / Goatery Project

Economische onafhankelijkheid is een belangrijk middel voor de empowerment van vrouwen. Om de vrouwen in Amlapuram in staat te stellen op eigen benen te staan zijn wij in samenwerking met HVWA gestart met de Goatery project. Dankzij onze donateurs zijn de eerste 15 vrouwen voorzien van elk 2 geiten. De vrouwen willen met de geiten zorgen voor uitbreiding zodat zij op korte termijn inkomen kunnen genereren. Met uw steun willen wij de volgende 15 vrouwen helpen. Steunt u ons ook?


Geitenhouderij / Goatery Project

Categorie: Vrouwenprojecten

Wanneer: 16-10-2019

Partner: Human Voluntarity Welfare Association (HVWA)

Locatie: Amalapuram, India