Onze stichting

Stichting Indian Light is opgericht ter nagedachtenis van onze (groot)vader de heer Chanderbalie Hanoeman.

Tijdens onze vakantie in augustus 1999 in India kwam hij te overlijden in Delhi. Om dit een plek te geven is de Stichting ontstaan; onze logo is een Diya (Indiase brandende lamp) en onze motto is “A Shine of Brightness and Happiness”. Dit willen wij graag uitdragen aan de gemeenschap. Onze (groot)vader was een sociaal persoon en vond maatschappelijke participatie belangrijk. Hij kon gemakkelijk contact leggen, zowel nationaal als internationaal. Hij is onze inspiratie om iets te betekenen voor de gemeenschap.

Missie

Organisaties, bedrijven en mensen op een duurzame manier met elkaar verbinden.

Visie

Wij streven ernaar om ons in te zetten voor meerdere succesvolle projecten in zowel Nederland, Suriname als India.

Onze kernwaarden

  • Wij hebben passie voor de Indiase en Surinaamse bevolking
  • Het bevorderen van de leefomstandigheden van minder draagkrachtige vrouwen en kinderen in India en Suriname
  • Kleine projecten dienen effect te hebben op de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking
  • Indian Light Foundation is een non-profit organisatie en daarmee afhankelijk van donaties en/of subsidie.
  • We kunnen uw steun goed gebruiken!
  • A shine of brightness and happiness!
Doneer nu!