Sermon details

anita-ji-ILF
22 Dec

Bericht van de oprichter

Gegroet iedereen! Ik hoop dat jullie allemaal veilig en gezond blijven. Stichting Indian Light Foundation is opgericht in het jaar 2000 en heeft in de afgelopen negentien jaar veel bereikt op het gebied van het promoten van de Indiase cultuur in Nederland en zich ingezet voor meerdere succesvolle projecten in Suriname en India. De Stichting heeft ervaring opgedaan in het werken met families in India en Suriname, gebaseerd op nauwe samenwerking met partners in beide landen, maar vooral ook met de mensen zelf zoals de achtergestelde vrouwen en kwetsbare kinderen.
Hoewel de wereld verandert en er steeds meer ‘groot wordt gedacht’, blijft de behoefte aan een organisatie als Stichting Indian Light Foundation belangrijker dan ooit nu wij ons in een periode bevinden waarin een groeiende ongelijkheid zichtbaar en voelbaar is. Stichting Indian Light Foundation is in staat om mensen met elkaar te verbinden en samen te werken op een manier die structurele verbeteringen teweegbrengt.
Dit beleidsplan 2019 – 2022 vormt de basis waarop Stichting Indian Light Foundation -samen met haar vrijwilligers en partners- de komende jaren verder wil bouwen aan meer gelijkheid en welzijn voor de families in India en Suriname. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.
Het is vandaag de dag een uitdaging om voldoende financiering te vinden voor alle voorgenomen plannen. Op basis van ervaring en kennis zal de stichting Indian Light zich verder ontwikkelen op basis van nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen.

  • Het leven is een grote strijd en niet altijd even mooi.
  • Ieder mens heeft recht op een goed leven.
  • Hier en daar een kind dat zo veel “pijn” lijdt, een gezin dat “schreeuwt ” om hulp.
  • Mijn inzet  is de mensen om mijn heen enthousiast en bewust te maken om t overvloed te delen. We kunnen dan samen de sociaal zwakkeren helpen.
  • Het leven is net een droom, maar kan de realiteit worden door jullie  om mij heen

Anita Sewsahai- Hanoeman
Oprichter Stichting Indian Light Foundation

be the change you want to see in the world

BY Mohandas Karamchand Gandhi