Sermon details

ILF Team
06 Feb

Achtergrond en toekomst

Sinds 2000 is Stichting Indian Light Foundation actief op het gebied van onderwijs en landbouwontwikkeling, met als doel arme families in Suriname en India een steuntje in de rug te geven en samen te bouwen aan een hoopvolle en gezonde toekomst.

Onze focus
• Wij hebben passie voor de bevolking in India en Suriname;
• Wij richten ons op de meest kwetsbare mensen die het zonder externe hulp niet redden;
• Wij ondersteunen kleinschalige projecten met een grote impact op de leefomstandigheden van de beneficianten;
• Wij organiseren bijeenkomsten met als doel India en Suriname ‘op de kaart te zetten’;
• Wij werven fondsen om de projecten in India en Suriname te realiseren.

Geografische reikwijdte
De komende jaren zal de Stichting Indian Light zich richten op samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties in India en Suriname.

Onze kracht

• Krachtig en uitgebreid netwerk in Suriname en Nederland;
• Veel projectervaring in Suriname en India;
• Goede contacten met de lokale overheid in Suriname en India;
• Nederlandse donoren die Stichting Indian Light Foundation een warm hart toe dragen;
• Creatief in het creëren van draagvlak in Nederland;
• Toegewijde vrijwilligers en bestuursleden.

Thematische reikwijdte

Stichting Indian Light Foundation werkt aan de volgende thema’s:
1) Noodhulp
2) Onderwijs voor kinderen die ‘tussen wal en schip vallen’
3) Sociale inclusie
4) Landbouwontwikkeling waardoor het inkomen verbetert
5) Veilige omgeving voor kwetsbare vrouwen
6) Vrouwen economisch weerbaarder maken

“Satha hastha samahara sahasra hastha samkira” …Meaning earn as if you have hundred hands but donate as if you have thousand hands.

BY atharva Veda