Sermon details

vision-mission ILF
06 Feb

Onze missie en dromerige visie


Stichting Indian Light Foundation streeft ernaar zich te blijven inzetten voor succesvolle projecten in zowel Suriname, India en Nederland en staat voor het verbinden van organisaties en mensen op een duurzame manier.

Stichting Indian Light Foundation voorkomt dat kansarme vrouwen en kinderen in India en Suriname in armoede leven en uitgesloten zijn van onderwijs. Meer kennis over gezondheid en welzijn is een voorwaarde om in een veilige omgeving te ontwikkelen en zelf te bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Onze missie

Stichting Indian Light Foundation voorkomt dat kansarme vrouwen en kinderen in India en Suriname in armoede leven en uitgesloten zijn van onderwijs.
Meer kennis over gezondheid en welzijn is een voorwaarde om in een veilige omgeving te ontwikkelen en zelf te bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Onze visie

Stichting Indian Light Foundation werkt aan een wereld waarin iedereen een menswaardig bestaan heeft en kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Een wereld waarin mensen niet meer worden uitgesloten en zelfredzaam zijn. Wij realiseren ons dat er nog veel werk dient te worden verzet en blijven wij onze activiteiten voortzetten.