Causes details

subtitle imageWith your help

Geitenhouderij

Notice: Test mode is enabled. While in test mode no live donations are processed.

0
Select Payment Method

Economische onafhankelijkheid is een belangrijk middel voor de empowerment vanvrouwen. Om de vrouwen in Amlapuram in staat te stellen op eigen benen te staan zijnwij in samenwerking met HVWA gestart met de Goatery project. Dankzij onzedonateurs zijn de eerste 15 vrouwen voorzien van elk 2 geiten. De vrouwen willen metde geiten zorgen voor uitbreiding zodat zij op korte termijn inkomen kunnengenereren. Met uw steun willen wij de volgende 15 vrouwen helpen. Steunt u ons ook?