ANBI STATUS

De Belastingdienst heeft Stichting Indian Light Foundation aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels. Het fiscaalnummer van de Stichting Indian Light Foundation is 8505242950.

  • A shine of brightness and happiness!
Doneer nu!